5 Books

5 Authors

5 Schools

5 Videos

5 Questions

Welcome to Project 5!

We took 5 books, 5 authors/illustrators, 5 schools and made 5 videos based on 5 questions from children. This was a joint initiative with Poetry Ireland, a project that put books in children’s hands, fostered reading for pleasure, supported artists and reunited readers with book creators.
Enjoy!

Fáilte go Project 5!

Ghlac muid 5 leabhar, 5 údar/maisitheoir, 5 scoil agus rinne muid 5 fhíseán, bunaithe ar 5 cheist ó pháistí.  Comh-thioscadal atá anseo le hÉigse Éireann – togra a chuireann leabhair i lámha pháistí, a spreagann grá don léitheoireacht, a thacaíonn le healaíontóirí agus a cheanglaíonn léitheoirí agus cruthaitheoirí leabhar le chéile arís.

Bainigí sult astu!

Play Video

Paddy Donnelly & 'The Vanishing Lake' with Glenann PS in Cushendall:

Play Video

Ashling Lindsay & 'Little People, Big Dreams - Alan Turing' with Bunscoil an tSléibhe Dhuibh in Belfast:

Play Video

Marianne McShane & 'Rónán and the Mermaid' with Ballyholme PS in Bangor:

Play Video

Sam Thompson & 'Wolfstongue' with Antrim PS:

Play Video

Máire Zepf & 'Rita agus an Lampa Draíochta' with Gaelscoil na gCrann in Omagh: