Project 2020:

Ulster Orchestra & Cultúrlann

Play Me a Story!

MO CHEOL THÚ!

How do you tell a story through music?

Máire has been finding out exactly that with a little help from her friends in the Ulster Orchestra. Musicians Ralph Tartaglia and Jonathan Simmance have composed and performed music for Máire’s book ‘Rita Wants a Robot’, illustrated by Andrew Whitson. You can hear the finished piece in this video:

Cadé mar a insíonn tú scéal trí mheán an cheoil?

Chuir Máire ceist ar a cuid cairde i gCeolfhoireann Uladh chun fáil amach. Agus chum na ceoltóirí  Ralph Tartaglia agus Jonathan Simmance píosa ceoil chun scéal ‘Rita agus an Róbat’ (maisithe ag Andrew Whitson) a inse. Is féidir leat é a cluisint anseo:

Play Video

And now it’s over to you!

How would you like to hear your story told through music? Because we are looking for children’s stories (with pictures) that the musicians can compose music to.

Send your story to us at myra@quotidian.ie by the 15th November 2020.

It can be typed or handwritten (scanned/photographed), and please include a picture (or more than one if you can) to illustrate your story.

On the email, please tell us your name and age!

 

Agus anois tá seal s’agaibhse ann!

Ar mhaith leatsa do scéal féin a chluisint fríd an cheol? Mar tá muid ag lorg scéalta (agus pictiúirí) ó pháistí don togra seo, le go gcumfaidh na ceoltóirí ceol fána gcoinne.

Seol do scéal féin chugainn ag myra@quotidian.ie roimh an 15ú Samhain 2020.

Is féidir leis bheith clóscríofa nó scríofa le lámh (scanáilte/griangraf), agus le do thoil, cur pictiúr (nó níos mó ná pictiúr amháin más féidir) chun do scéal a mhaisiú.

Sa ríomhphost, inis dúinn d’ainm agus d’aois!

Play Video

Máire, Ralph and Jonathan will choose the stories that most inspire them to create music. Their selections and decisions will be final and they may not be contacted concerning their decisions. The writers of winning stories will be contacted by email. It will also be announced and published on this website and on social media.Submission of entries to the ‘Play me a Story’ project will be taken to indicate that the entrant agrees with the rules and conditions of the competition and are happy for their stories and pictures to be made into a video to be shared on online.

Entries should be sent by email to: myra@quotidian.ie by 15th November 2020

This project is collaborative venture between Cultúrlann Mac Adam Ó Fiaich, the Ulster Orchestra and Quotidian – Word on the Street. It is supported by the Arts Council of NI.

Roghnóidh Máire, Ralph agus Jonathan na scéalta a spreagann chun ceoil iad. Seasfaidh gach rogha agus cinneadh a dhéanfaidh na moltóirí agus níl cead aon teagmháil ná cumarsáid a dhéanamh leo maidir lena gcinntí.Cuirfidh muid scéal chuig na buaiteoirí ar ríomhphost. Chomh maith le sin, foilseofar ainmneacha na mbuaiteoirí ar shuíomh gréasáin Quotidian agus ar na meáin shóisialta. Má chuirtear isteach iontráil ar thogra ‘Mo Cheol Thú’, glacfar leis go nglacann an t-iarrthóir le rialacha agus le coinníollacha an tionscnaimh agus go bhfuil sé/sí sásta na hiontrálacha bheith mar chuid d’fhíseán a bheas uaslódáilte arlíne.

Ní mór iontrálacha a chur le ríomhphost chuig: myra@quotidian.ie faoi 15ú Samhain  2020  

Ádh mór agus bain sult!

Is comh-thionscnamh é seo idir Cultúrlann Mac Adam Ó Fiaich, Ceolfhoireann Uladh agus Quotidian – Word on the Street, le tacaíocht ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann.