Project 2020:

Ulster Orchestra & Cultúrlann

Play Me a Story!

MO CHEOL THÚ!

How do you tell a story through music?

Máire has been finding out exactly that with a little help from her friends in the Ulster Orchestra. Musicians Ralph Tartaglia and Jonathan Simmance have composed and performed music for Máire’s book ‘Rita Wants a Robot’, illustrated by Andrew Whitson. You can hear the finished piece in this video:

Cadé mar a insíonn tú scéal trí mheán an cheoil?

Chuir Máire ceist ar a cuid cairde i gCeolfhoireann Uladh chun fáil amach. Agus chum na ceoltóirí  Ralph Tartaglia agus Jonathan Simmance píosa ceoil chun scéal ‘Rita agus an Róbat’ (maisithe ag Andrew Whitson) a inse. Is féidir leat é a cluisint anseo:

Play Video

We received a wonderful feast of stories and illustrations from children in answer to our call, in both English and Irish.  We have chosen our winners and the musicians are hard at work composing. Watch this space for new videos coming soon……. 

B’iontach is b’éagsúil an féasta scéalaíochta a cuireadh chugainn don togra seo, idir scríobh agus pictiúirí, i nGaeilge agus i mBéarla. Tá na buaiteoirí roghnaithe againn agus anois, tá na ceoltóirí i mbun cumadóireachta. Coinnigh súil anseo fá choinne físeáin nua ag teacht roimh i bhfad…

Play Video

 

This project is collaborative venture between Cultúrlann Mac Adam Ó Fiaich, the Ulster Orchestra and Quotidian – Word on the Street. It is supported by the Arts Council of NI.

 

Is comh-thionscnamh é seo idir Cultúrlann Mac Adam Ó Fiaich, Ceolfhoireann Uladh agus Quotidian – Word on the Street, le tacaíocht ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann.