Project 2020-1:

Ulster Orchestra & Cultúrlann

Play Me a Story!

MO CHEOL THÚ!

How do you tell a story through music?

Máire has been finding out exactly that with a little help from her friends in the Ulster Orchestra. Firstly, musicians Ralph Tartaglia and Jonathan Simmance  composed and performed music for Máire’s book ‘Rita Wants a Robot’, illustrated by Andrew Whitson. You can hear the finished piece in this video:

Cadé mar a insíonn tú scéal trí mheán an cheoil?

Chuir Máire ceist ar a cuid cairde i gCeolfhoireann Uladh chun fáil amach. Ar dtús, chum na ceoltóirí  Ralph Tartaglia agus Jonathan Simmance píosa ceoil chun scéal ‘Rita agus an Róbat’ (maisithe ag Andrew Whitson) a inse. Is féidir leat é a cluisint anseo:

Play Video
Play Video

Then, the children sent us their own stories. We chose two winners – Canice Doran (in English) and Mimi Page (in Irish). Musicians Megan Royce and Jonathan Simmance then composed music to tell their stories. The results were wonderful! 

Have a listen here to the children’s stories:

Ansin, chuir páistí a gcuid scéalta féin chugainn. Roghnaigh muid beirt – Mimi Page (i nGaeilge) agus Canice Doran (i mBéarla) agus chum ceoltóirí Megan Royce agus Jonathan Simmance ceol lena gcuid scéalta a inse. 

Éist agus amharc ar na scéalta iontacha thíos:

Play Video

Canice

Play Video

Mimi

This project is collaborative venture between Cultúrlann Mac Adam Ó Fiaich, the Ulster Orchestra and Quotidian – Word on the Street. It is supported by the Arts Council of NI.

Is comh-thionscnamh é seo idir Cultúrlann Mac Adam Ó Fiaich, Ceolfhoireann Uladh agus Quotidian – Word on the Street, le tacaíocht ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann.